ВУЕ

Політика конфіденційності


Нижчевикладена політика конфіденційності застосовується до порталу ВУЕ (сайт "db.vue.gov.ua", далі "сайт"). Відвідавши цей сайт, будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності, що діє на відвідуваному вами сайті. Якщо ви не згодні з дійсною політикою сайту, просимо вас не користуватися цим сайтом. Відвідуванням та використанням цього сайту ви висловлюєте вашу згоду з умовами дійсної політики конфіденційності сайту.

Інформація неперсонального характеру, що збирається автоматично

Сайт «db.vue.gov.ua» прагне захищати особисте життя своїх відвідувачів. Звертаємо вашу увагу на те, що сайт може надавати авторитетним третім особам узагальнені статистичні дані про клієнтів сайту, динаміку трафіка та схожі дані про сайт однак ці статистичні дані не будуть містити інформації, що дозволяє встановити особистість.

Персональна інформація

З метою відповіді на ваші запитання, виконання ваших заявок та інше, може виникнути необхідність отримати персональну інформацію про вас: ім'я, адресу, адресу електронної пошти та номер телефону. Сайт може використовувати цю інформацію для відповіді на ваші запити та для зв'язку з вами поштою, електронною поштою або за телефоном для інформування про нові продукти, послуги, а також освітні, популяризаційні, рекламні, маркетингові та промо акції тощо. Якщо ви розміщуєте замовлення/заявку (за допомогою онлайн-форми або безпосередньо) на надання послуги або пропонуєте чи надаєте матеріали (статті, документи, фото-відео-аудіо та інші) для цього сайту, ми можемо зв'язатися з вами для отримання додаткової інформації, необхідної для обробки або виконання вашого замовлення та/або заявки. Однак якщо це не передбачено обов‘язковими вимогами відповідного законодавства, ми зобов‘язуємось не надавати персональну інформацію третім особам без вашого дозволу, окрім обсягу інформації, необхідної для обробки вашого замовлення, виконання ваших заявок, але можемо створювати, формувати, обробляти і публікувати надану вами інформацію у вигляді безособових даних (без прізвищ, імен, номерів телефонів, приватних/домашніх адрес та особистих емейлів). Використовуючи зазначені функції сайту, ви також надаєте сайту «db.vue.gov.ua» право на передачу будь-якої наданої вами інформації для цілей, перерахованих вище. Окрім наданої вами персональної інформації, на сайті може застосовуватися технологія, що дозволяє збирати окрему технічну інформацію, наприклад, вашу адресу за Інтернет-протоколом та відомості про операційну систему вашого комп‘ютера, тип програми-браузера, динаміку трафіка та адреси будь-яких вихідних Інтернет-сайтів тощо.

Безпека

Незважаючи на те, що завжди існують ризики, пов‘язані з наданням персональних даних особисто, за телефоном або через Інтернет, і жодна технологічна система не є цілком безпечною та захищеною від втручання або злому, сайт «db.vue.gov.ua» докладає за наявності можливостей всіх необхідних зусиль до вживання належних заходів для запобігання і зведення до мінімуму ризиків несанкціонованого доступу до вашої персональної інформації, її неналежного використання або зміни.

Точність даних, що збираються

Сайт «db.vue.gov.ua» може за власною ініціативою або за вашим запитом доповнювати, виправляти або видаляти будь-які неповні, неточні або застарілі персональні дані, що зберігаються сайтом «db.vue.gov.ua» у зв‘язку з експлуатацією цього сайту.

Ідентифікація відвідувачів

Періодично у вашому комп‘ютері може розміщуватися інформація, що дозволяє нам встановити вашу особистість. Ця інформація іменується "cookіes". Вказуючи, як і коли наші користувачі відвідують цей сайт, ця інформація може допомогти нам надалі удосконалювати його. Ми будемо використовувати файли cookіes виключно для перегляду на вашому жорсткому диску тієї інформації, що була розміщена на ньому файлом cookіe з цього сайту. Використання cookіes є галузевим стандартом і реалізоване на багатьох Інтернет-сайтах. Cookіes зберігаються у вашому комп‘ютері, а не на цьому сайті. Якщо ви не бажаєте отримувати cookіes або хочете отримувати повідомлення про їхнє розміщення, ви можете відповідним чином настроїти свою програму-браузер, якщо вона дозволяє це зробити.

Неповнолітні

Особи, що не досягли 18 років (далі - неповнолітні), не мають права надавати інформацію сайту «db.vue.gov.ua» без згоди одного з батьків або законного опікуна, а також не мають права без такої згоди виконувати цивільно-правові діяння або інші, юридично значущі, дії на цьому сайті, якщо це не дозволено чинним законодавством. Тим не менш неповнолітні можуть користуватися сайтом з освітньою метою, але це стосується лише матеріалів, статей, документів тощо, які не містять обмежень щодо віку (при цьому такі матеріали необов’язково мають містити застереження про наявність обмежень щодо віку, з якого дозволяється перегляд і використання нашого сайту та інформації на ньому), тому вся відповідальність за дії неповнолітніх покладається на їх батьків або опікунів.

Зміни

Сайт «db.vue.gov.ua» залишає за собою право вносити зміни до дійсної політики сайту з охорони приватного життя, а також змінювати умови доступу до цього сайту, припиняти доступ до нього, змінювати або вилучати зміст цих та інших сторінок у будь-який час з повідомленням або без нього.